вкрапленість


вкрапленість
вкрапленность - impregnation, dissemination - *Einlagerung, Einsprengling - більш або менш рівномірне розміщення в мінералі іншого мінералу у вигляді зерен, дрібних жилок та скупчень неправильної форми. В залежності від геометричних розмірів вкраплень розрізняють грубу, дрібну та тонку В. (відповідно, грубо-, дрібно- та тонковкраплені мінерали).

Гірничий енциклопедичний словник, т. 1. – Донецьк: Східний видавничий дім. . 2001.